Om oss

Fana Musikk og Drama ønsker å fremme et kulturtilbud av høy kvalitet for barn og unge i Fana.

Vårt varemerke er å tilby pedagogisk tilrettelagt undervisning med erfarne og dyktige instruktører.

Vi er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø med fokus på lærelyst og skapertrang.

Vi er kjent med at hverdagen er travel for småbarnsforeldre og tilbyr derfor flesteparten av våre kurs rett etter skoletid.

Ledelsen i Fana Musikk og Drama er også utøvende på våre områder: piano (Eivind Waage Austad), gitar (Dagfinn Lyngstad), sang (Gunn Waage Austad) og fortelling (Mette Bøe Lyngstad). Vi har siden våren 2010 hatt en produksjon vi har kalt "Livsglede - grip øyeblikkene". Tilbakemeldingen på denne produksjonen ken dere lese under Referanser.

Vi har også knyttet til oss dyktige timelærere i piano og gitar som hjelper oss med å gi et enda bedre kurstilbud. Informasjon om dette finnes under Kurstilbud.

Fana Musikk og Drama ønsker alle som leser dette hjertelig velkommen til oss!

Fana musikk og drama

Utviklet av Imaker as