Nytt av året er at kuset følger skoleruten, med oppstart en uke etter skolestart og avslutning en uke før skoleslutt.

Kursprisen er derfor hevet til 4600 kr. pr. kurs pr.år. Dette er samme kurspris og kursrammer som den offentlige kulturskolen.

Påmelding fra og med 20.august foregår på deltager.no

Fana musikk og drama

Utviklet av Imaker as